Kompletní rekonstrukce bytů, domů, chat a chalup.

Kompletní rekonstrukce bytů, domů, chat a chalup.

Ceník řemesel

CENAJEDNOTKA
Sádrokartonové podhledy
Podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)350m2
Podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, bez izolace)380m2
Montáž tepelné izolace podhledů (1 vrstva)40m2
Příplatek za opláštění podhledu a šikmin těžší sádrokartonovou deskou25m2
Montáž příček
Příčka (1x záklop z každé strany, bez izolace)380m2
Montáž tepelné izolace příček (1 vrstva)35m2
Příplatek za opláštění příčky hutnější sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)25m2
Montáž předstěn
Předstěna volně stojící (1x záklop, bez izolace)290m2
Předstěna kotvená (1x záklop, bez izolace)300m2
Předstěna montovaná přímo na osb desku (1x záklop)160m2
Montáž tepelné izolace předstěn (1 vrstva)35m2
Kastlíky
Kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace)450ks
Kastlík třístranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)650ks
Kastlík čtyřstranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)750ks
Obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce (1x záklop, vč. al.rohů)820ks
Výřezy
Výřez samotných děr (např. pro světla, krabičky apod. do 200mm)65ks
Výřez samotných děr (např. pro světla, apod. do 500mm)95ks
Montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 300x300mm)160ks
Montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 600x600mm)230ks
Ostatní
Aplikace akrylátu22bm
Montáž ocel. zárubně650ks
Montáž pouzdra pro zasunovací dveře (JAP - SDK)950ks
Montáž parotěsné fólie vč.přelepení20m2
Osazení al. rohů 90 st. včetně tmelení a broušení
Osazení plastového ohebného rohu 90 st. včetně tmelení a broušení123bm
Opláštění geberitu (kce + 2 desky)1050ks
Montáž výdřevy130ks
Demontáže
Demontáž sádrokartonového podhledu (1x záklop)130m2
Demontáž sádrokartonové příčky (1x záklop)120m2
Demontáž sádrokartonové předstěny (1x záklop)110m2
Demontáž izolace (1 vrstva)15m2
Hodinové sazby
Sádrokartonářské montážní práce v hodinové sazbě450hod
CENAJEDNOTKA
Zdění
Zdění z cihly příčkové tl.80mm (bez omítání)320m2
Zdění z cihly příčkové tl. 115mm (bez omítání)345m2
Zdění z cihly příčkové tl. 175mm (bez omítání)380m2
Zdění z cihly příčkové tl.200mm (bez omítání)430m2
Zdění z cihly příčkové tl. 240mm (bez omítání)455m2
Zdění z cihly příčkové tl. 300mm (bez omítání)490m2
Zdění z cihly obvodové tl. 380mm (bez omítání)580m2
Zdění z cihly obvodové tl. 440mm (bez omítání)630m2
Zdění z cihly obvodové do tl.500mm (bez omítání)680m2
Zdění z tvárnice ytong tl.50mm (bez natažení lepidlem)325m2
Zdění z tvárnice ytong tl.75mm (bez natažení lepidlem)350m2
Zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem)3750m2
Zdění z tvárnice ytong tl.125mm (bez natažení lepidlem)400m2
Zdění z tvárnice ytong tl.150mm (bez natažení lepidlem)420m2
Zdění z tvárnice ytong tl.200mm (bez natažení lepidlem)450m2
Zdění z tvárnice ytong tl.250mm (bez natažení lepidlem)470m2
Zdění z tvárnice ytong tl.300mm (bez natažení lepidlem)490m2
Zdění z tvárnice ytong tl.375mm (bez natažení lepidlem)510m2
Omítky
Špricování stěny78m2
Špricování stropu98m2
Ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm)260m2
Ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 30mm)310m2
Ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 40mm)360m2
Penetrace podkladu stěny pod lepidlo25m2
Penetrace podkladu stropu pod lepidlo35m2
Montáž rohové lišty s perlinkou50bm
Natažení stěny lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla)70m2
Natažení stěny lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla)115m2
Natažení stěny lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla)165m2
Natažení stropu lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla)90m2
Natažení stropu lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla)135m2
Natažení stropu lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla)185m2
Penetrace podkladu stěny pod štuk25m2
Penetrace podkladu stropu pod štuk35m2
Natažení vyrovnávací vrstvy štuku na stěnu60m2
Natažení vyrovnávací vrstvy štuku na strop73m2
Štukování stěny125m2
Štukování stropu155m2
Penetrace podkladu stěny pod sádrovou stěrku25m2
Penetrace podkladu stropu pod sádrovou stěrku35m2
Natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)90m2
Natažení sádrové stěrky na strop (1 vrstva do 3mm)120m2
Broušení sádrové stěrky na stěně75m2
Broušení sádrové stěrky na stropě85m2
Podlahy
Pokládka kari sítě na podlahu včetně svázání drátem110m2
Pokládka polystyrenu na podlahu (1 vrstva)60m2
Pokládka izolace (IPA) na podlahu včetně svaření150m2
Nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku22bm
Betonování podlahy do 30mm130m2
Betonování podlahy do 50mm150m2
Betonování podlahy do 80mm180m2
Betonování podlahy do 100mm210m2
Zahození a betonování šliců
Zahození šlicu (do šíře 30mm, do hl.30mm)45bm
Zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm)60bm
Zahození šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm)85bm
Zahození šlicu (do šíře 200mm, do hl.50mm)145bm
Vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm)35bm
Vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 50mm, do hl.50mm)50bm
Vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 200mm, do hl.50mm)98bm
Usazení překladů
Uložení ocelového L profilu65ks
Uložení ytongového nenosného překladu150ks
Uložení ocelové traverzy160bm
Uložení železobetonového překladu180bm
Ostatní
Osazení a zazdění ocelové zárubně920ks
Osazení a zazdění pouzdra pro posuvné dveře (JAP - zeď)1120ks
Obezdívka a podezdívka vany klasické1600ks
Obezdívka a podezdívka vany rohové1900ks
Broušení nového štuku15m2
Obezdění geberitu1200ks
Přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)320
Bourací práce
Otlučení vápenné omítky do tl.30mm150m2
Odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu110m2
Odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu105m2
Bourání zděné příčky tl.100mm110m2
Bourání zděné příčky tl.150mm150m2
Bourání ytongové příčky tl.100mm110m2
Bourání ytongové příčky tl.150mm15m2
Bourání umakatrové příčky tl. 40mm112m2
Bourání betonové příčky tl.60mm320m2
Demolice betonové podlahy tl.50mm120m2
Demolice betonové podlahy tl.80mm145m2
Demontáž ocelové zárubně odbouráním320ks
Demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.100mm420ks
Demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.100mm680ks
Oškrábání staré malby na stěně42m2
Oškrábání staré malby na stropě52m2
CENAJEDNOTKA
Přípravné práce
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm180m2
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm208m2
Penetrace podkladu pod vyrovnání lepidlem29m2
Vyrovnání podkladu lepidlem (do 5mm)171m2
Vyrovnání podkladu maltou (do 20mm)265m2
Vyrovnání podkladu maltou (do 30mm)285m2
Vyrovnání podkladu maltou (do 40mm)305m2
Penetrace podkladu pro obklady a dlažby23m2
Aplikace adhezního můstku38m2
Obklady
Montáž keramického obkladu vč. spárování (600x600mm)618m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm)633m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (400x400mm)672m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x400mm)682m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x300mm)682m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (200x300mm)692m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (200x200mm)740m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (150x150mm)790m2
Montáž keramického obkladu vč. spárování (100x100mm)890m2
Příplatek za řezání tvrdých (slinutých) obkladů120m2
Příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro obklady40m2
Dlažba
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm)618m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (300x600 mm)633m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (400x400 mm)672m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (300x300 mm)682m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (200x300 mm)692m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (200x200 mm)740m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (150x150 mm)790m2
Pokládka keramické dlažby vč. spárování (100x100 mm)890m2
Příplatek za řezání tvrdých (slinutých) dlažeb120m2
Příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro dlažby40m2
Montáž soklu řezaného80bm
Montáž soklu klasického130bm
Ostatní
Montáž plastové rohové lišty98bm
Montáž kovové rohové lišty112bm
Montáž přechodové lišty122bm
Kamenický roh - (2x zkosení)1147bm
Vykroužení otvoru v obkladu70ks
Aplikace silikonu43bm
Montáž vanových dvířek magnetových510ks
Aplikace tekuté hydroizolace (1 vrstva)55m2
Aplikace rohové hydroizolační pásky68bm
CENAJEDNOTKA
Přípravné práce
Zakrytí nábytku fólií8m2
Zakrytí podlahy14m2
Zakrývání fólií s olepením23m2
Olepování papírovou páskou8bm
Olepení okna fólií23m2
Vyspravení drobných děr a trhlin30m2
Oprava akrylátu28bm
Penetrace stěny 24m2
Penetrace stropu 27m2
Malba
Malba stěny válečkem 22m2
Malba stropu válečkem25m2
Ostatní
Oškrábání staré malby na stěně44m2
Oškrábání staré malby na stropě52m2
Broušení nového štuku na stěně19m2
Broušení nového štuku na stropě22m2
CENAJEDNOTKA
ROZVODY VODY
Usazení PPR trubky do pr.25mm103bm
Usazení PPR trubky do pr.40mm124bm
Montáž PPR spojkového nátrubku do pr.25mm61ks
Montáž PPR spojkového nátrubku do pr.40mm73ks
Montáž PPR kolena do pr.25mm61ks
Montáž PPR kolena do pr.40mm63ks
Montáž PPR odbočky do pr.25mm74ks
Montáž PPR odbočky do pr.40mm89ks
Montáž PPR nástěnky pro baterii (ve zdi vč. sádrování)240ks
Montáž PPR nástěnky pro baterii (v sádrokartonu vč. uchycení)205ks
Montáž PPR nástěnky pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování)178ks
Montáž PPR nástěnky pro rohový ventil (v sádrokartonu vč. uchycení)158ks
Přechod z PPR na ocel, nebo měď140ks
Uchycení potrubí objímkami29ks
Uchycení potrubí sádrou25ks
ROZVODY ODPADŮ
Uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.75mm69bm
Uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.110mm98bm
Uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.150mm118bm
Montáž kolena PP-HT do pr.75mm45ks
Montáž odbočky PP-HT do pr.75mm55ks
Montáž kolena PP-HT do pr.110mm55ks
Montáž odbočky PP-HT do pr.110mm65ks
Přerušení stoupačky a vložení odbočky PP-HT1028ks
Usazení a připojení odtokového žlabu do 800mm1219ks
Usazení a připojení podlahové gule870ks
IZOLACE
Izolace mirelon do pr. trubky 40mm15bm
Izolace mirelon tl. kolena, T kus do pr. trubky 40mm53ks
Izolace trubky do pr. 75mm15bm
Izolace trubky do pr. 110mm45mb
Izolace kolena, T kusu do pr. trubky 110mm112ks
KOMPLETACE
Montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)1250ks
Montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)820ks
Montáž wc kombi (sestavení, usazení, zapojení)1150ks
Montáž pisoáru (usazení, zapojení)760ks
Montáž bidetu850ks
Montáž baterie stojánkové320ks
Montáž baterie dřezové320ks
Montáž baterie stojánkové s bidetovou sprškou340ks
Montáž baterie nástěnné350ks
Montáž baterie vanové vč. přikotvení sprchy490ks
Osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha)1190ks
Osazení a kompletace baterie podomítkové (2x sprcha)1490ks
Osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha, 1x napuštění přepadem)1490ks
Montáž rohového ventilu80ks
Montáž prodloužení pro rohový ventil50ks
Montáž pračkového sifonu90ks
Montáž umyvadla (přikotvení, zapojení sifonu)800ks
Montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (přikotvení, zapojení sifonu)1250ks
Montáž vany (usazení, zapojení sifonu)1280ks
Montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)830ks
Montáž vanové zástěny 1280ks
Montáž sprchové zástěny 1620ks
Montáž sprchových skleněných dveří1870ks
Přikotvení zrcadla260ks
OSTATNÍ
Zapojení průtokového ohřívače vody do 15l540ks
Přikotvení a zapojení bojleru na zeď (60l-100l)1480ks
Přikotvení a zapojení bojleru na zeď (110l-180l)1870ks
Montáž pojišťovacího ventilu420ks
Zapojení pračky250ks
Zapojení myčky250ks
DEMONTÁŽ
Demontáž vany vč. vybourání pobezdívky820ks
Demontáž sprchové vaničky630ks
Demontáž WC kombi280ks
Demontáž závěsného wc280ks
Demontáž umyvadla250ks
Demontáž baterie nástěnné105ks
Demontáž baterie stojánkové105ks
Demontáž geberitu včetně vyzdívky600ks
Demontáž podomítkového modulu pro wc340ks
Demontáž bojleru do 100l1280ks
Demontáž bojleru do 180l1670ks
CENAJEDNOTKA
Sekání šliců
Sekání šlicu v ytongu (do šíře 30mm, do hl.30mm)52bm
Sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.40mm)73bm
Sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.40mm)101bm
Sekání šlicu v ytongu (do šíře 200mm, do hl.40mm)138bm
Sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)72bm
Sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm)82bm
Sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.40mm)115bm
Sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.40mm)145bm
Sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)95bm
Sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.40mm)123bm
Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)146bm
Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.30mm)196bm
Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.40mm)246bm
Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 200mm, do hl.40mm)296bm
Vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.80mm)78ks
Vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.150mm)105ks
Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)89ks
Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.150mm)116ks
Vykrouření kapsy pro krabici v betonu (do pr.80mm)145ks
Vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr.150mm)185ks
Vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.80mm)207ks
Vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.150mm)270ks
Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.80mm)35ks
Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.150mm)45ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.400x500mm, do hl 100mm)580ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)820ks
sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 100mm)640ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)920ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.400x500mm)130ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.600x1000mm)190ks
Tahání kabelů
Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování35bm
Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu40bm
Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené plast.pásky)28bm
Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v lištách)32bm
Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v ohebných trubkách33bm
Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování44bm
Tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" v sádrokartonu49bm
Tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby)63bm
Tahání zemnícího drátu ve zdech včetně sádrování32bm
Tahání zemnícího drátu v sádrokartonu37bm
Tahání zemnícího drátu volně26bm
Tahání kabelu koax ve zdech včetně sádrování32bm
Tahání kabelu koax v sádrokartonu37bm
Tahání kabelu koax volně26bmb
Tahání kabelu UTP ve zdech včetně sádrování32bm
Tahání kabelu UTP v sádrokartonu37bm
Tahání kabelu UTP volně26bm
Rozvaděč
Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm)680ks
Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1000mm)996ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel.400x500mm)410ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1000mm)610ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.400x500mm)550ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.600x1000mm)770ks
Zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů240ks
Zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů488ks
Zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů392ks
Zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů545ks
Zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů374ks
Zapojení zvonku v rozvaděči176ks
Krabice
Osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování42ks
Osazení krabice do sádrokartonu30ks
Osazení dvojité krabice do sádrokartonu36ks
Osazení trojité krabice do sádrokartonu42ks
Osazení čtyřnásobné krabice do sádrokartonu48ks
Osazení pětinásobné krabice do sádrokartonu54ks
Zapojení vodičů v propojovací krabici38ks
Zavíčkování krabice5ks
Zapojení zásuvek a vypínačů
Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky128ks
Osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V96ks
Osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 10A/250V106ks
Osazení a zapojení přepínače (křížový) 10A/250V116ks
Osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 10A/250V126ks
Osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT142ks
Ostatní
Zapojení stavebního rozvaděče625ks
Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.25mm vč. sádrování35bm
Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.50mm vč. sádrování43bm
Montáž ochranné trubky nástěnné35bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm)35bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 30x60mm)44bm
Montáž plastového žlabu (o rozměru do 50x100mm)54bm
Montáž ocelového žlabu uchyceného na závitové tyči60bm
Kompletace
Přikotvení, sestavení a zapojení žárovkového svítidla312ks
Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla378ks
Přikotvení, sestavení a zapojení leddiodového pásku včetně lišty a difuzoru215ks
Zapojení trafa105ks
Montáž objímky se žárovkou51ks
Přikotvení, sestavení a zapojení bodoového svítidla162ks
Zapojení digestoře526ks
Zapojení ventilátoru526ks
Zapojení elektrické varné desky490ks
Zapojení trouby490ks
Zapojení bojleru490ks
Revize
Revize elektroinstalace bytu 1+1 (1+kk)2800ks
Revize elektroinstalace bytu 2+1 (2+kk)3200ks
Revize elektroinstalace bytu 3+1 (3+kk)3600ks
Revize elektroinstalace bytu 4+1 (4+kk)4000ks
Revize elektroinstalace bytu 5+1 (5+kk)4400ks
Demontáže
Demontáž zásuvky48ks
Demontáž vypínače48ks
Demontáž svítidla78ks
Hodinová sazba
Elektrikářské práce v hodinové sazbě450